🔴 علی انصاری و مجتبی خامنه‌ای با پروژه‌هایی چون مجتمع تجاری ایران‌مال و بانک آینده، خون مردم را در شیشه می‌کنند و علی خامنه‌ای که به گفته خودش «رهبر صوری» است، وقیحانه #گام_دوم_انقلاب را برای مکیدن بیشتر خون مردم پی‌ریزی می‌کند

#بایدخون_گریست

🆔 @Sedaiemardom