🔴 وزیر خارجه واقعی ایران قاسم سلیمانی است

نماینده ویژه امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا:

🔹ایران به دنبال این است که عراق را به یکی از استان‌های خود تبدیل کند.

🔹ایران می‌خواهد یک راه نظامی در شمال خاورمیانه ایجاد کنند تا سپاه این کشور بتواند از این راه موشک، سلاح و مبارز جابه جا کند.

🔹روحانی حتی به ملت ایران خدمت نکرد پس ملت عراق باید از خود بپرسند که به چه دلیل مصلحت آنها برای روحانی اهمیت دارد.

🔹ما بیشترین تحریم‌های تاریخ آمریکا را علیه ایران وضع کردیم، این تازه اول راه است و تحریم‌های بیشتری نیز وضع خواهیم کرد.

🔹وزیر خارجه واقعی ایران قاسم سلیمانی است. زمانی که بشار اسد به تهران رفت ظریف در آنجا حضور نداشت بلکه قاسم سلیمانی در آنجا بود و به طور عملی کار سیاست خارجه را انجام می‌داد.

🆔 @Sedaiemardom