🔴 توییت عجیب یک اقتصاددان هوادار سامانه‌ی پادشاهی مقیم خارج از کشور به شاهزاده رضا پهلوی/ دکتر سیامک شجاعی: با اتحاد با سپاه و موسوی و کروبی نمی‌شود براندازی کرد. هر چه سعی کردیم شاهزاده را از این تصور غلط در بیاوریم نشد. دوباره فردا اگر یکی از گماشتگان رژیم از حصر بیرون بیاید ایشان می‌خواهند کراوات سبز بزنند و با رژیم تعامل کنند!!!

🆔 @Sedaiemardom