🔴 واکنش عمار ملکی به حکم ۳۸ سال زندان نسرین ستوده: حکم ۳۸ سال زندان #نسرین_ستوده به او ابلاغ شد! وقتی سال ۸۸ احکام ۵ تا ۱۰ سال زندان می‌دادند بسیاری می‌گفتیم مگر این‌ها این‌قدر می‌مانند که این حکم‌ها را می‌دهند! تجربه نشان داد که نظام می‌تواند بماند اگر ما فقط به «دیگه تمومه ماجرا» دل ببندیم؛ تفسیر نظام کافیست باید برای تغییر نظام کاری کرد!

🆔 @Sedaiemardom