🔴 حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به حکم ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای «نسرین ستوده» وکیل دادگستری می‌گوید: قاضی مقیسه خلخالی دیگری است؛ بی‌منطقو ظالم، بی‌ادب و جلاد

🆔 @Sedaiemardom