🔴 سه‌شنبه ٢١ اسفندماه؛ تجمع کارگران فضای سبز و پارکبان‌ها، روبروی درب ورودی شهرداری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه

🆔 @Sedaiemardom