🔴 بوتفلیقه در ۸۲ سالگی سر عقل آمد

در پی موج اعتراض‌ها در شهرهای مختلف الجزایر، روز یکشنبه ۱۹ اسفند (۱۰ مارس)، عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری ۸۲ ساله الجزایر، پس از ۲۰ سال ریاست جمهوری بالاخره تسلیم شد و از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر اعلام انصراف کرد.

اعتراضات الجزایر از سه هفته پیش و با اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری (پنجمین بار متوالی) آغاز شده بود.

🆔 @Sedaiemardom