🔴 کشف محموله گوشت الاغ در بندرعباس

فرمانده انتظامی بندرعباس:

🔹روز گذشته مأموران پس از توقف یک خودرو و بازرسی متوجه مقادیری گوشت در صندوق‌عقب خودرو شدند.

🔹پس از بررسی‌های بیشتر لاشه، چند تکه ران و سر یک الاغ نیز در محل ذبح کشف شد.

🔹در این خصوص دو نفر دستگیر شدند.

🆔 @Sedaiemardom