🔴 هنرپیشه اختصاصی رهبر معظم!

قاسم‌ سلیمانی بعداز گرفتن مدال از سیدعلی خامنه ای در یک پست اینستاگرامی به شیوه تیزر فیلم های تجاری و هنرپیشه‌های دست چندم هالیوودی به تبلیغ خود پرداخته، البته واقعیت این است که پر بیراه نگفته...

او فیلم بازی می‌کند اما فقط برای رهبر!

🆔 @Sedaiemardom