🔴 تصویری از نشان عالی ذوالفقار که علی خامنه‌ای به قاسم سلیمانی اعطا کرد

ممکن است این مدال به علت ۲۴۰ بار حمله‌ی اسراییل به مواضع نیروی قدس سپاه در سوریه و جاخالی دادن «حاج قایم» از یک‌بار پاسخ‌گویی به وی اعطا شده باشد!!

این مدال در #چهل_سال_شکست تنها به قاسم سلیمانی اهدا شده، چون تنها او توانسته پاسخی به ۲۴۰ حمله‌ی اسراییل در سوریه ندهد!

🆔 @Sedaiemardom