🔴 حواس مردم را با پخش مستند «ایستگاه پایانی دروغ» از علنی شدن اختلاف شدید در حاکمیت در پی سفر بشار اسد به ایران، استعفا و قهر «ظریف» در پی این سفر و اموال هدیه داده شده به بشار اسد از سوی علی خامنه‌ای پرت کردند.

🔹چه میزان پول ملت مظلوم و ستم‌دیده‌ی ایران را به بشار اسد هدیه دادی سیدعلی؟ چرا در سفر بشار به ایران، شخص رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه به عنوان مقام اول سیاست خارجی کشور، از این سفر اطلاع نداشت؟ چرا اختیارات نامحدود داری اما به هیچ کجا پاسخ‌گو نیستی؟

🆔 @Sedaiemardom