🔴 دوشنبه ۲۰ اسفندماه؛ تجمع کارگران شرکت پیمانکاری سد بالاخانلو روبروی استانداری قزوین در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه

🆔 @Sedaiemardom