🔴 اظهارات متناقض محمدعلی ابطحی درباره ابراهیم رئیسی

🔹اردیبهشت۹۶: مردم ایران مانند مردم فرانسه که متوجه خطر تندروها شدند با رای خود در انتخابات رکوردی جهانی در مقابله با عوام‌گرایی ثبت میکنند.

🔹اسفند۹۷: انتخاب رئیسی معتدل، مردمی و پاکدست خبر خوبی برای همه بود.

🆔 @Sedaiemardom