🔴 کارلا سندز، سفیر ایالات متحده، در دانمارک در حساب کاربری توئیتر خود با هشتگ ۴۰ سال شکست و ارائه چارتی تحلیلی از بانک جهانی در رابطه با مقایسه تولید ناخالص ملی (داخلی)، سه کشور ایران، ترکیه و کره جنوبی، نوشت: در سال ۱۹۷۸، اقتصاد ایران کمی بزرگتر از کره جنوبی بود. اما اکنون اقتصاد کره جنوبی تقریبا ۴ برابر بزرگتر از اقتصاد ایران است. یک کشور درهای باز، دموکراسی و نوآوری را انتخاب کرد، اما دیگری نه.

#چهل_سال_شکست

🆔 @Sedaiemardom