🔴 #گام_دوم_انقلاب؛ ساری، صف طولانی مردم برای دریافت مرغ

🔹آیا قحطی بزرگ در راه است؟

🆔 @Sedaiemardom