🔴 «سیدمجتبی واحدی» تحلیل‌گر مسائل سیاسی ایران و روزنامه‌نگار: شیخک بی‌وطن که گروه‌های آدمکش ضد ایرانی رو به عنوان حامی نظام معرفی کرده، یک مقام قضایی است و مسلط بر پرونده بسیاری از فعالان سیاسی. ‌او می‌تواند نظامیان وحشی خارجی را به عنوان تهدید بالای سر ملت ایران نگهدارد اما مخالفان این حکومت، حق درخواست کمک خارجی ندارند حتی در حد رسانه و …

🆔 @Sedaiemardom