🔴 فشارهای بین‌المللی بر رژیم تروریستی ایران باید افزایش یابد/ ژنرال جوزف ووتل:‌ رژیم ایران عامل بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه است

ژنرال جوزف ووتل فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا (سنتکام) عصر روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ۹۷ در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان گفت: رژیم ایران خواهان اعمال سلطه در کشورهای خاورمیانه است.

وی افزود: رژیم ایران کماکان عامل درازمدت بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه است.

ژنرال جوزف ووتل فرمانده سنتکام در بهمن‌ماه نیز در جلسه استماع سنای آمریکا درباره دخالت‌های رژیم ایران در منطقه از جمله گفت: ‌دولت عراق نگرانی‌های ما حول ایران را می‌فهمد. فعالیت بی‌ثبات کننده رژیم ایران در این منطقه مشخص است.

رژیم ایران موجب نگرانی من است و عامل عمده بی‌ثبات کننده در این منطقه است. تهدید اتمی یکی از تهدیداتش است ولی در سوریه و در عراق به فعالیت‌ها و کنترل بر آبراه‌ها باید موجب نگرانی ما باشد.

رژیم ایران در سراسر این منطقه موجب نگرانی است.

🆔 @Sedaiemardom