🔴 باز هم تاثیر فضای مجازی و تلگرام بر اصلاح کاستی‌های حکومت/ مشاور وزیر کشور خبر داد: دستور وزیر کشور برای رسیدگی به وضعیت مردم یکی از روستاهای خوزستان

🆔 @Sedaiemardom