🔹بخشی از مکالمه با مادرم که علاوه بر انذار مادرانه، چاشنی دین و مذهب و عقیده هم در آن همراه است

🔹«موش‌های ولایت‌معاش» هنوز نمی‌دانند پس از ۷ سال خروج از ایران، با خانواده‌ام برای برگشتن به آغوش نظام، مجادلات هر روزه دارم!

«حملات هماهنگ بخشی از اپوزیسیون‌نمایان با نهادهای داخلی»، «فشارهای رسانه‌های حکومتی»، «فشارهای امنیتی بر خانواده‌ها»، «ارسال پرونده پنج تن از خانواده‌ام و متهمان بی‌گناه پرونده 'آمدنیوز' برای 'ابوالقاسم صلواتی جلاد حکومت»، «مضیقه‌های شدید مالی در زندگی شخصی‌»، «عدم دریافت حتی یک ریال، یک دلار یا یک یورو از دولت‌ها و بنیادهای خارجی»، «تلاش همکاران زحمت‌کش 'آمدنیوز' (که همراهی‌شان مایه‌ی دلگرمی و تفاخر من است)»، «تورهای امنیتی بسیار برای بازداشت بین‌المللی، ترور و حذف» و ... همه به خاطر آن است که #صدای_مردم را به تعطیلی بکشانند.

به چه کسی این میزان فشار وارده شده؟ چگونه برخی بدون شنیدن سخنانم مرا قضاوت می‌کنند؟ کسی می‌داند دلیل من برای ماندن، برقراری آزادی، دموکراسی و آسایش مردم کشورش است؟ من برای ارتباطِ نداشته‌ام با شاهزاده رضا پهلوی نیز از خانواده‌ام حرف می‌شنوم!

🆔 @Roohollahzam