🔴 افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق شامل حال کارگران نمی‌شود!!

بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

🔹 مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمی‌شود و این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد. وی بر لزوم احیای ستاد بن کارگری تاکید کرد و از مجلس خواست برای افزایش حقوق کارگران با دولت مذاکره کند.

🆔 @Sedaiemardom