🔴 «نماز خادمین مردم! در گران‌ترین مقبره جهان!»؛ مردم در صف گوشت و مرغ ضجه می‌زنند، مقامات کشور فقط نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند! بلکه خدا مشکل مردم را حل کند!

🆔 @Sedaiemardom