🔴 «سرپل ذهاب»؛ وضعیت ناراحت کننده مردم چادرنشین بعد از بارش برف و باران‌های اخیر

🔹بیش از یک‌سال از زلزله کرمانشاه گذشته ولی مردم در روزهای پایانی سال هنوز سقفی ندارند.

🆔 @Sedaiemardom