🔴 کاش مدعیان اصلاح امور، در میانه عکس‌ موسوی، به چهار خبر روز هم واکنش نشان می‌دادند:

🔹#تحصن_سراسری_معلمان
🔹بازگشت کوپن؛
🔹دولت و مجلس با در سایه‌ی بی‌کفایتی رهبر و شورای نگهبان، مردم را در فلاکت فرو برده‌اند.
🔹این‌که نظام نامقدس در حال ساخت ارتشی جدید در سوریه‌ است تا تنش‌های مردم ایران را بالاتر ببرد.

🆔 @Sedaiemardom