🔴 شناخت ترفندهای دیکتاتوری و راهکارها (منبع: کانال حمایت از معلمین در بند)

هر زمان مثل این روزها که #اعتراضات و #اعتصابات همگانی اوج می‌گیرد، حکومت برای سانسور اخبار آن‌ها ترفندهایی را به کار می‌برد. مثل انتشار خبر استعفای ظریف، آمدن بشار اسد و گرفتن هدیه چند میلیارد دلاری، انتشار برنامه ۲۰:۳۰ درباره آقای زم و درگیری‌های بعدی آن در فضای رسانه‌ای و...

به این شیوه پوشاندن خبر اصلی توسط حاشیه می‌گویند. چرا که (نقطه ضعف) حکومت همین‌جاست؛ «گسترش و سراسری شدن اعتصابات و #تظاهرات_سراسری توسط ستم‌دیدگان دادخواه.» پس حکومت با هر حیله‌ای اخبار اعتراضات میدانی را از مرکز توجه ما دور می‌کند.

با هوشیاری، فضای رسانه‌ای را پر از خبرهای راستین اعتراضی کنیم.

🆔 @Sedaiemardom