🔴 ۵ تن در سقوط امروز بالگرد ارتش که در اجاره‌ی اورژانس هوایی بوده، در شهرکرد جان باختند

🆔 @Sedaiemardom