🔴 یکشنبه ۱۲ اسفندماه؛ روز نخست اعتصاب معلمان و فرهنگیان دبیرستان زینبیه هادی‌شهر/ آذربایجان شرقی، جلفا

🆔 @Sedaiemardom