🔴 یکشنبه ۱۲ اسفندماه؛ روز نخست اعتصاب معلمان و فرهنگیان دبیرستان اندیشه در مریوان

🆔 @Sedaiemardom