🔴 حمایت رسانه‌های مردمی و مبارز از فراخوان تحصن شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در روزهای ۱۲؛۱۳؛۱۴ اسفند ۱۳۹۷

برای تحقق خواسته های زیر:

🔹آزادی معلمان زندانی
🔹رفع موانع قانونی برای فعالیت رسمی تشکلهای صنفی فرهنگیان
🔹اختصاص بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش
🔹همسان سازی حقوق معلمان بازنشسته با شاغلان
🔹داشتن بیمه کارآمد و فراگیر
🔹توقف سیاست‌ پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی

#شورای_هماهنگی_رسانه‌های_مردمی_و_مبارز

🆔 @Sedaiemardom