🔴 کازینوی صداوسیمای میلی؛ این روزها همه‌ی شبکه‌های تلوزیون حکومتی ایران در پی خالی کردن جیب‌های مردم هستند. قرار بود تلوزیون دانشگاه باشد، کازینو شد! همان‌طور که قرار بود ملت را به «مقام انسانی» برسانند اما...

🆔 @Sedaiemardom