🔴 ‏سسک فابرگاس به خاطر سرعت ۱۱۷ km حدود ۲۵۰۰ یورو جریمه و ٦ ماه از داشتن گواهینامه‌ی رانندگی محروم شد. گواهینامه‌ی میشائیل بالاک یک‌سال و ۶ ماه، کریم بنزما ۸ ماه و آلفرد اندیا بازیکن بتیس ۷ ماه ضبط شد. حتی خامس رودریگز و دیوید بکهام هم جریمه شدند. آیا بازیکنان فوتبال ایران از قانون فراترند؟

🆔 @Sedaiemardom