🔴 توییت‌خوان: كاربر عزيز ايرانى! به علت محدوديت اعمال شده از سوى كل جهان براى ايران، زندگى شاد و موفقيت و پيشرفت براى شما غيرفعال شده است. (✍️: مصی)

🆔 @Sedaiemardom