🔴 اویل پرایس: پرزیدنت ترامپ بار دیگر با ابراز نگرانی از قیمت نفت، از اعضای اوپک خواست تا بهای نفت را ثابت نگه دارند.

🆔 @Sedaiemardom