🔴 بازتاب فوری خبر استعفای «ظریف» در رسانه‌های اصلی عربی

🆔 @Sedaiemardom