🔴 در دیدار امروز «بشار اسد» قاتل مردم سوریه با «علی خامنه‌ای» قاتل مردم ایران، وحید حقانیان، اصغر حجازی، محمدی گلپایگانی، ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر و قاسم سلیمانی حضور داشتند. نه خبری از روحانی بود نه ظریف؛ «سیدعلی منقلی»، کشور را به باد فنا داده است.

🆔 @Sedaiemardom