⛔️ خبرفوری: هرگونه تقاضای عفو، بخشودگي يا آزادي مشروط از جانب شخص «محمدعلی طاهری» قویا تکذیب میشود
🆔 @erfanews
اکنون که بیش از یک‌ماه از درخواست سلب تابعيت دكتر محمدعلي طاهري به علت نااميدي وی از اجراي عدالت در دستگاه قضايي مي‌گذرد؛ متن دست نوشته‌ای منتسب به همسر آقاي طاهری، خطاب به ریاست کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه، در فضای مجازی منتشر شده است.

بدينوسيله خبرگزاري عرفان، هر گونه درخواست عفو، بخشودگي و آزادي مشروط، از جانب شخص محمدعلي طاهري را صريحا تكذيب مي‌كند.

🔸متن این تکذیبیه بشرح ذیل است:

از آنجا كه اين عفوِ ساليانه، عمومي و همگاني است و نه مبتني بر درخواست و تقاضا، و ساليانه به تشخيص قوه قضاييه شامل حال افراد واجد شرايط مي‌شود؛ قانوناً شعبات اجراي احكام سراسر كشور باید واجدين شرايط اين عفو را آزاد كنند و اساساً نيازي به درخواست و تقاضانامه براي مورد عفو قرار گرفتن، نیست.

در مورد شخص دكتر محمدعلي طاهري، اولاً نه تنها طبق قانون دوره محكوميت ايشان براي اتهامات واهي وارده، به پايان رسيده بلكه با دسيسه چيني، توطئه و باندبازي‌هاي شعبه ١٥ و شعبه ٣٦ دادگاه انقلاب، دو سال و نيم هم اضافه‌تر متحمل حبس شده‌اند و آقای طاهری قانونا باید تا این زمان آزاد مي شد و نيازي نبود كه تقاضايي مبني بر درخواست عفو ارائه كند.

ثانیاً آقای طاهری اساساً خود را گناهكار نمي داند كه تقاضاي عفو از هر مقام يا ارگاني داشته باشد و طرح چنين درخواستي از جانب او، نبوده، نيست و نخواهد بود. هرگونه درخواستي چه مستقیم و چه غیر مستقیم منتسب به ايشان، مبني بر عفو، بخشودگي و آزادي مشروط، قوياً تكذيب مي‌گردد.

در این برهه زمانی به نظر می‌رسد معاندین جریان «عرفان حلقه» قصد دارند با این‌گونه ترفندها، زمینه‌ي قانونی نشان دادن فساد و بی عدالتی گسترده در مورد پرونده دکتر محمدعلی طاهری را فراهم نمایند.

https://t.me/erfanews/6818

https://t.me/erfanews/6818

خبرگزاری عرفان (ENA)

⛔️ خبرفوری: هرگونه تقاضای عفو، بخشودگي يا آزادي مشروط از جانب شخص « محمدعلی طاهری»، قویاً تکذیب میشود 🆔 @erfanews 📌 مشروح خبر https://t.me/erfanews/6819
| Telegram