​​🔴 #اختصاصی_آمدنیوز: ۱۴۰ خانواده در معرض فروپاشی؛ دستور اخراج کارکنان قراردادی اداره کل راهداری آذربایجان شرقی صادر شد

نیروهای قراردادی اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان‌شرقی به دلیل اختلاف میان امام جمعه تبریز و اداره کل راهداری در حال اخراج هستند.

«اروجعلی علیزاده» مدیرکل راهداری استان آذربایجان شرقی» به دلیل گزارش مفاسد این اداره به «آل هاشم» امام جمعه تبریز، توسط کارکنان خود عصبانی شده و قصد عدم تمدید قرارداد ۱۴۰ تن از کارکنان قراردادی اداره راهداری استان را دارد.

قرارداد این ۱۴۰ تن هر سه ماه یک‌بار (۸۷ روز) تمدید می‌شود که با لج‌بازی مدیرکل راهداری با امام جمعه تبریز، وی دستور داده قراردادها پس از ۱۵ اسفندماه تمدید نشود!

«علیزاده» در حالی دستور اخراج ۱۴۰ تن از نیروهای قراردادی در این وضعیت اسفناک اقتصادی حاکم بر کشور را داده که خود به طور غیرقانونی، پسر عمو، برادرزاده، برادر همسر، پسر خاله و سایر اقوام خود را در این اداره کل استخدام کرده است!

جای سؤال این‌جاست که کدام سیستم نظارتی در کشور قرار است جلوی بیکار شدن ۱۴۰ تن از کارکنان این اداره کل را بگیرد؟ و چرا دولت نسبت به بیکار شدن ۱۴۰ نان آور خانواده اهمیتی از خود نشان نداده است؟

🔹شرح تصویر: «اروجعلی علیزاده» مدیرکل راهداری استان آذربایجان شرقی

🆔 @Sedaiemardom