🔴 «روح‌الله زم» از اعضای مؤسس «آمدنیوز»: طی ساعات آینده مشروح مذاکرات شورای راهبردی #ایرانیاران با شاهزاده رضا پهلوی و نمایندگان جمهوری‌خواهان در «آمدنیوز» منتشر می‌شود؛ «دانستن حق مردم است»

🆔 @Sedaiemardom