🔴 جان اسماعیل بخشی در خطر است!

بنا به گزارش‌های رسیده، امروز در حین ملاقات «اسماعیل بخشی» با خانواده‌اش، این کارگر زندانی به دلیل شدت فشارهای وارده در زندان بیهوش شده است. به طوری‌که خانواده برای لحظاتی مرگ فرزندشان را به چشم خود دیده‌اند.

بعد از این‌که عوامل امنیتی «اسماعیل بخشی» را به هوش می‌آورند، به جای رسیدگی به وضعیت جسمانی این کارگر زندانی، وی را مورد شماتت قرار داده‌اند که چرا بیهوش شده است!!

خانواده آقای بخشی به شدت نگران سلامت «اسماعیل» هستند.

🆔 @Sedaiemardom