🔴 یانی، موسیقی‌دان برجسته یونانی با انتشار یکی از آثار خود بنام «ندای سرنوشت» در صفحه شخصی اینستاگرام، از قیام مردمی در ونزوئلا حمایت کرد

🆔 @Sedaiemardom