🔴 حمله «صبا آذرپیک» خبرمال اصلاح‌طلب و امنیتی به مسیح علینژاد «فعال مدنی»

🔹آذرپیک در جریان بازداشت دست‌کم ۴ تن از خبرنگاران در «پروژه نفوذ» دست داشت و با اطلاعات سپاه همکاری دارد. وی در راستای پروژه‌های «ابوساس» دست به تخریب این چهره فعال مدنی زده است.

🆔 @Sedaiemardom