🔴 عربستان سعودی یک شاهزاده زن سعودی را به عنوان سفیر خود در آمریکا معرفی کرد

ریما بنت بندر آل سعود، فرزند بندر بن سلطان، از اعضای خاندان آل سعود قرار است جایگزین خالد بن سلمان، شاهزاده سعودی، در واشنگتن شود.

وی نخستین سفیر زن عربستان است و سال‌های زیادی در آمریکا زندگی کرده است.

🆔 @Sedaiemardom