🔴 خوان گوایدو: همه گزینه‌ها برای برکناری مادورو بررسی شوند

خوان گوایدو، رییس مشروع دولت ونزوئلا، پس از اینکه سربازان بر رو کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه آتش گشودند و مانع رسیدن دارو و مواد غذایی به مردم ونزوئلا شدند، به واشنگتن پیشنهاد داد تا برای برکنار کردن مادورو همه گزینه‌ها درنظر گرفته شود.

🆔 @Sedaiemardom