🔴 سکه‌هایی که سلبریتی‌ها برای حضور در صداوسیمای میلی و تجویز ولایت‌معاشی برای مردم می‌گیرند

🆔 @Sedaiemardom