🔴 ۵ اسفندماه، کرمان: تجمع کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز مقابل ساختمان استانداری، در اعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی و بلاتکلیفی مطالبات معوقه

🆔 @Sedaiemardom