🔴 «مجید سعیدی» عکاس بین‌المللی ایرانی، در اعتراض به اقدام ناشایست «نشنال ژئوگرافی» در محدودیت برای اعطای جوایز به عکاسان ایرانی، از صفحه اینستاگرامی این سازمان خارج شد و از دیگران نیز خواست به این کمپین بپیوندند

🆔 @Sedaiemardom