🔴 ۵ اسفندماه: تجمع اعتراضی کارگران شهرداری پارس‌آباد مغان در پی پرداخت نشدن حقوق‌شان

🆔 @Sedaiemardom