🔴 همایش جبهه جوانان مقاومت در قم با حضور ۵۰ تروریست از کشورهای مختلف برگزار شد

🆔 @Sedaiemardom