🔴 نماینده رشت، نماینده قم را «نفوذی اسراییل» خواند

جعفرزاده ایمن آبادی:

🔹استیضاح کنندگانی که امروز دنبال بر هم زدن آرامش مردم هستند و نقاب انقلابی‌گری زده‌اند، نفوذی آمریکا و اسرائیل هستند که ۴۰ یا ۵۰ سال آینده مشخص خواهد شد.

🆔 @Sedaiemardom