🔴 ۵ اسفندماه: كارگران شهرداری شادگان در اعتراض به پرداختن نشدن ۶/۵ ماه حقوق و پرداخت نشدن حق بيمه دی‌ماه سال ۹۶ و دی‌ماه ۹۷ تمدید نشدن دفترچه بیمه درمانی و اجرایی نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل دست از كار کشیده و اعتصاب کردند.

🆔 @Sedaiemardom