🔴 به آتش کشیدن ۲ کامیون حامل کمک‌های بشر دوستانه توسط عوامل دیکتاتوری «نیکلاس مادورو»؛ در این حمله هر دو راننده کامیون به همراه ۷ تن دیگر زخمی شده‌اند. مادورو می‌خواهد شکست خود در این روز تاریخی را با آتش زدن کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه به میلیون‌ها تن نیازمند، اینگونه جبران کند!

🆔 @Sedaiemardom